ISI POMPASI

Isı pompası en basit tanımıyla elektrik enerjisini kullanarak ısıyı bir yeren başka bir yere taşıma işlemini gerçekleştiren sistemdir.

Isı Pompası Nedir?

Isı pompaları, ısıyı bir ısı kaynağından farklı bir ısı kaynağına transfer eden cihazlardır. Termodinamik kurallarından bilindiği gibi düşük sıcaklıktaki bir ortamdan daha yüksek sıcaklıktaki bir ortama enerji aktarılabilmesi için harici bir enerji kaynağı kullanılmalıdır. Konvansiyonel sistemlerde kullanılan ısı pompalarının çoğunluğu elektrik enerjisi ile çalışan kompresörler içermektedir. Isı pompaları ısıyı çektikleri ve aktardıkları ortamlara göre adlandırılırlar. Isının çekildiği ortamlar arasında hava, su ve toprak bulunurken aktarıldığı ortamlar arasında hava veya su olabilir.

Klima olarak adlandırılan cihazlar aslen ‘havadan havaya’ ısı pompalarıdır. Daha büyük sistemleri içeren endüstriyel uygulamalarda tercih edilen cihazlar hava kaynaklı ısı pompalarının farklı tipleri olan topraktan havaya ve sudan havaya ısı pompalarıdır.

Piyasada geleneksel olarak sadece ısı pompası adı ile anılan cihazlar ısı aktarılan ortamın su olduğu ısı pompalarıdır. Isı çekilen ortamın türüne göre ‘havadan suya’, ’topraktan suya’ ve ‘sudan suya’ olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar.

Yaygın olarak kullanılan ısı pompaları ısıtma fonksiyonu temel alınarak tasarlanmış olup, sıcak kullanım suyu üretebilirler ve gerektiğinde soğutma da yapabilirler.

Sistemin gereksinimlerine göre kullanılması gereken ısı pompasının özellikleri ve fonksiyonları farklılık göstermektedir.